Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
108 stron
Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
98 stron
Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej Raport z badań 2008
52 stron
Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007
80 stron
Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Raport z badań 2007
Trzeci sektor dla zaawansowanych. Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe. Wybór tekstów. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008
Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2007
Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2006
72 stron
Indeks społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Raport z badań 2005
149 stron
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2006
80 stron
Organizacje pozarządowe jako partner administracji publicznej. FISE, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2006
18 stron
Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005
33 stron
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2004
48 stron
Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2004
Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2004
16 stron
Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2003
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2002
36 stron
Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2002